Megújuló Energia

A GreenAgent Kft. Megújuló Igazgatóságát a megújuló energiaforrások ( napenergia, szélenergia, biomassza ) iránti egyre növekvő igény hívta életre.

A GreenAgent Kft. a fenntartható fejlődés és a környezet tudatosság bizonyságaként a rövid- és középtávú stratégiájában kiemelt célként rögzítette részvételét a megújuló energiaforrások hazai hasznosításában. Ezen elvek alapján a GreenAgent Kft. tulajdonában 1 db – egyenlőre projektszinten- lévő 1,5 MW fotovoltalikus erőmű projekt található Vas megyében, mely engedélyeztetése folyamatban van és a megvalósítás 1 éven belül várható.

Cégünk Megújuló Igazgatóságának fő tevékenysége villamos energia termelése és annak a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRT. által működtetett Kötelező Átvételi Rendszer (KÁT) számára történő értékesítése.

Társaságunk 2016-tól kezdődően járul hozzá a fenntartható fejlődés és a környezet védelme iránti elkötelezettség elvéhez. A napenergia hasznosítása káros anyagoktól mentes, a villamos energia termelése során nem keletkezik szennyvíz, radioaktív hulladék, por, hamu. Kifogyhatatlan, megújuló, a természet bocsátja rendelkezésünkre.

Társaságunk első feladata a fenti Fotovoltaikus (PV) erőmű kiviteli tervezése és megépítése.

A PV erőmű Celldömölk szélén található területen létesül. Az erőmű energiaforrását a több mint 3,5 hektárnyi területen elhelyezett acél tartószerkezetekre telepített közel 6 ezer napelem tábla biztosítja. Az 1,5 MWp teljesítőképességű erőmű három, egyenként 0,5 MWp-s modulszerűen összekapcsolt mezőből épül fel. Az egyes mezők egymástól függetlenül is tudnak működni.

Az egyes mezőkben termelt villamos energia egy, a Fotovoltaikus erőmű területén kialakított 6 kV-os központi kapcsolóállomásban kerül összegyűjtésre. Innen, az úgynevezett termelői vezetéken (kábelen) át jut a villamos energia hálózatra, onnan pedig a fogyasztókhoz.

Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése:

Projekt céljának, indokoltságának bemutatása
Jelenlegi helyzet ismertetése
Üzleti tervnél alkalmazott modell bemutatása
Tájpotenciál vizsgálat

Energetikai modell készítése a rendelkezésre álló terület maximális kihasználása figyelembevételével:
Benapozási értékek a telephelyre vonatkozóan a METEONORM adatbázis alapján
Nappálya és villamos energia termelés szimulálása PV SIMULATION szoftverrel
Villamos energia termelés szimulálása PV-SOL szoftverrel;
Villamos teljesítőképesség, figyelembe véve a beépített napelemek kapacitás degradációját és a telephelyi árnyékolási adottságokat
Termelt villamos energia mennyisége (kWh/hónap);
Villamos önfogyasztás, veszteségek főbb fogyasztói csoportonként;
Értékesíthető villamos energia mennyisége (kWh/hónap);
Napelem karakterisztika bemutatása

Gazdasági modell készítése 25 üzleti évre:
Excel alapú gazdasági modell
Érzékenység vizsgálat (infláció, villamos energia átvételi (értékesítési) ár, beruházási költség)
Gazdasági modell szöveges bemutatása és értékelése
Költség-haszon elemzés
Kockázatelemzés

Beruházási – Üzemeltetési költségek meghatározása
Beruházási – Üzemeltetési költségek indexálása
A Projekt megvalósításának pénzügyi és műszaki ütemterve

A projekt környezetvédelmi jelentőségének bemutatása

shutterstock_20354524